Kakšen ogljični odtis smo imeli v destinaciji »Srce Slovenije Litija in Šmartno pri Litiji« in kaj to pomeni

Kakšen ogljični odtis smo imeli v destinaciji  »Srce Slovenije Litija in Šmartno pri Litiji« in kaj to pomeni

Zaradi vedno večje ozaveščenosti o številnih negativnih posledicah hitrega in nenadzorovanega razvoja turizma postaja trajnostni turizem, ki čim manj obremenjuje okolje, vse bolj pomemben.

Destinacija »Srce Slovenije Litija in Šmartno pri Litiji« se v okviru projekta Slovenia GREEN že poslužuje trajnostnih praks, da bi tako preprečila možne negativne posledice v prihodnosti. Po podatkih UN Tourism, ravno ljudje s svojim ravnanjem v največji meri pripomoremo k hitrejšemu slabšanju stanja podnebnih razmer. Eden izmed standardov trajnosti destinacije je tudi njen ogljični odtis, ki predstavlja seštevek vseh emisij toplogrednih plinov in nastane kot posledica aktivnosti ljudi, organizacij, dogodkov in proizvodov.

V letih 2022 in 2023 smo spodbujali dnevne obiskovalce in turiste, ki so obiskali našo destinacijo, k izpolnjevanju anketnih vprašalnikov, ki smo jih potrebovali za izračun ogljičnega odtisa od turističnih potovanj. Z anketiranjem smo zbrali 119 odgovorov, vendar smo za analizo uporabili le popolnoma izpolnjene vprašalnike, ki jih je bilo 40. Analiza izračuna ogljičnega odtisa destinacije od turističnih potovanj je bila podlaga za pripravo nabora ukrepov za njegovo izravnavo.

Za izračun ogljičnega odtisa destinacije se je uporabil nizozemski model SASTDES, temeljni podatki, ki smo jih uporabili pa so bili turistični prihodi in prenočitve po državah izvora, vrsta prevoznega sredstva, ki ga turisti uporabljajo za prihod v destinacijo, turistične prenočitve po tipu nastanitve in obiskovanje ogljično intenzivnih turističnih aktivnosti. Uporabljena merska enota je bila ekvivalent CO2 izražen v tonah (tCO2e) in upošteva tudi emisije drugih toplogrednih plinov.

Ugotovili smo, da je turizem v naši destinaciji, v letu 2022, skupno ustvaril 173 ton ekvivalentnega ogljikovega dioksida (tCO2e). Skoraj dve tretjini (113 tCO2e) zaradi transporta v destinacijo, dobra četrtina emisij (48 tCO2e) je nastala od nastanitev ter slaba desetina (12 tCO2e) je nastala od turističnih aktivnosti.

Od zmerjenega ogljičnega odtisa so dobro desetino ustvarili domači gostje (24 tCO2e emisij), medtem ko so tuji gostje ustvarili preostalih 149 tCO2e ogljičnega odtisa.

S potovanjem v destinacijo so domači gostje ustvarili slabe 3 % emisij od transporta, tuji gostje pa kar 62,4 %.

Dobro četrtino emisij so gostje ustvarili med bivanjem, od tega 19,1 % emisij tuji gostje ter 8,7 % domači gostje.

Emisije, ki so nastale kot posledica turističnih aktivnosti, so zelo nizke in znašajo slabih 7 %, od tega so jih 2,3 % ustvarili domači gostje, 4,6 % pa tuji.

Zaradi strukture obiska destinacije, v kateri je razmerje med domačimi in tujimi gosti približno 1 : 2, je pomemben pokazatelj obremenitve okolja s strani posameznega turista tudi kazalnik »emisije na prenočitev«. Na prenočitev je povprečni gost ustvaril 55,7 kgCO2e. Natančneje je povprečni domači gost ustvaril 24,4 kgCO2e na prenočitev, povprečni tuji gost pa 70,2 kgCO2e na prenočitev.

Tuji gostje ustvarijo 68 % prenočitev in kar 86 % vseh emisij od turizma. Tujci ustvarijo približno dve tretjini emisij od nastanitev in aktivnosti, domači gostje pa tretjino. Do večjih razlik prihaja pri emisijah od transporta v destinacijo, kjer 95 % emisij ustvarijo tuji gostje in zgolj 5 % emisij domači gostje.

Največ emisij po državah so v destinaciji Srce Slovenije ustvarili ravno slovenski turisti in obiskovalci, sledijo nemški, ameriški, avstralski in italijanski turisti in obiskovalci. Z raziskavo smo ugotavljali tudi podatek o ekološki učinkovitosti, ki nam pove, koliko turistov iz posamezne države ustvari eno tono ekvivalenta ogljikovega dioksida. Najbolj ekološko učinkoviti so bili domači gostje in gostje iz bližnjih držav (Hrvaška, Avstrija, Madžarska, Črna gora). Zanje velja, da jih je 17 do 31 ustvarilo tono emisij. Na drugi strani je tono emisij ustvaril zgolj en Kitajec, Južnoafričan, Američan ali Brazilec in pol Avstralca.

Kot najpomembnejše nam je raziskava dala vpogled v trenutno stanje naše destinacije, na podlagi tega so se zasnovala priporočila za zmanjševanje emisij na temeljnih treh področjih – prevoza turistov, turističnih nastanitev in turističnih aktivnosti.

Za zmanjševanje ogljičnega odtisa od prevoza turistov je bistven nadaljnji razvoj politik in ukrepov na nacionalni in destinacijski ravni, spodbujanje ponudnikov v smeri nizkoogljičnih prizadevanj, postavitev e-polnilnic, ozaveščanje domačinov in turistov o pomenu trajnostne mobilnosti, spodbujanje in nagrajevanje dobrih praks, oblikovanje produktov in prireditev z mislijo na zeleno mobilnost, postavljanje vzora in standardov, pametno načrtovanje prometa na destinaciji in nenazadnje naslavljanje bližnjih trgov.

Za uspešno zmanjševanje ogljičnega odtisa turističnih nastanitev je ključno, da se organizirajo ustrezna izobraževanja in spodbuja nastanitve k merjenju ogljičnega odtisa ter k razvoju akcijskih načrtov za nižanje ogljičnega odtisa v posamezni nastanitvi, vključevanje podnebnih kriterijev v financiranje in razpise, spodbujanje pozitivnih okoljskih praks in certificiranja, mreženje nastanitev in dobaviteljev v zelene nabavne verige in promocijske aktivnosti.

Za učinkovito zmanjševanje ogljičnega odtisa turističnih aktivnosti je pomembno partnersko oblikovanje in promocija nizkoogljičnih turističnih paketov, izobraževanje turistov o nizkoogljičnem vedenju na potovanju, spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti in izposoje koles, izobraževanje organizatorjev potovanj, spodbujanje certificiranja organizatorjev potovanj, vzpostavljanje kratkih nabavnih verig in nenazadnje zmanjševanje količin hrane živalskega izvora.

Destinacija ”Srce Slovenije Litija in Šmartno pri Litiji” je s prvo meritvijo ogljičnega odtisa dobila vpogled v stanje destinacije in podlago za prepoznanje ustreznih ukrepov. Ukrepe, ki smo jih prepoznali kot potrebne za obvladovanje prihodnjega stanja, bomo uporabili kot prihodnje smernice za razvoj trajnostnega turizma.

Na naši spletni stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo, ko brskate po naših spletnih straneh.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

Tehnični piškotki
Za uporabo te spletne strani uporabljamo naslednje tehnično potrebne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Zavrni piškotke
Save
Sprejmi poškotke
Open Privacy settings