Angelci

Kategorija:

Opis

Številka certifikata: 0005-2018-0003

Izdelovanje umetnin iz barvnih kosov stekla ima v Evropi dolgo tradicijo, vitražna okna pa tradicionalno povezujemo s cerkvami, katedralami in dvorci. Krščanska tradicija je globoko zasidrana tudi med Slovence, ki si radi okrasimo svoje bivalne prostore z verskimi simboli, na primer angeli ali križi. Splet religioznih vsebin se simbolno zrcali tudi v manjših izdelkih, ki nastajajo v Vitražnem rokodelskem ateljeju Darke Levičar.

Več o Darki Levičar